443

Jsme na FacebookuFacebook icon Mediasport kanályYoutube icon

Při problémech s přehráváním videa Vám poskytneme radu na info@mediasport.cz

 

Nahrávání širokoúhlých videí

  • Původní formát

Chcete-li zlepšit výslednou kvalitu videa na Mediasport.cz, doporučujeme omezit manipulaci s kódováním videa před nahráním. Doporučujeme nahrávat videa ve formátu co možná nejbližším původnímu. Zásahy do kódování by měly být co nejmenší. Každá změna kódování obecně snižuje kvalitu videa a způsobuje některé níže popsané specifické problémy.

  • Poměr stran

Při nahrávání by měl být zachován poměr stran původního videa. Nahrávané video by nemělo obsahovat vodorovné ani svislé černé okraje.

Přehrávač doplňuje tyto okraje automaticky. Videa jsou zobrazena správně a není nutné ořezání ani roztažení, ať jsou rozměry videa či přehrávače jakékoli. Přehrávač s poměrem stran 16:9 například k videím s poměrem stran 4:3 automaticky přidá svislé okraje. Anamorfní videa jsou při přehrávání v přehrávačích s poměrem stran 16:9 nebo 4:3 rovněž automaticky opatřena vodorovnými černými okraji. Přehrávač může tuto úpravu provést, pouze pokud je zachován původní poměr stran videa.

Pokud jsou před nahráním přidány vodorovné okraje (při konverzi videa s poměrem stran 16:9 na 4:3), přidá širokoúhlý přehrávač také svislé okraje. Video je v důsledku opatřeno černým rámem.

  • Snímková frekvence

Pokud je to možné, měla by snímková frekvence zůstat zachována. Například převzorkování z původních 24 snímků za sekundu na vyšší frekvenci může způsobit chvění obrazu. U filmových záznamů dosáhnete nejlepších výsledků, pokud zachováte původní snímkovací frekvenci (24 či 25 snímků za sekundu). Kvalita videí, která prošla převzorkováním (například technikou „Telecine pulldown“), je většinou horší.

  • Rozlišení

Upřednostňujeme videa ve formátu High Definition (HD). Tento formát umožňuje dosáhnout nejvyšší kvality, jaká je na Mediasportu momentálně možná.


Mediasport YouTube kanály